Välkommen att ansöka om ny eller annan plats i förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och fritidshem.
 
Här hittar du information om Sjöbo kommuns regler för barnomsorg och fritidshem.
 

Den 25 maj 2018 införs den nya europeiskadataskyddsförordningen, GDPR, som lag i Sverige.

 

GDPR ersätter nuvarande personuppgiftslagen, PUL. Den nya dataskyddsförordningen ger dig ökad kontroll över dina personuppgifter och stärker den enskildes integritet.

Familjeförvaltningen behandlar på olika sätt barn/vårdnadshavarespersonuppgifter i databaser, register och IT system. Detta är nödvändigt för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt debitering av avgift. Uppgifterna behandlas enligt GDPR.

Personuppgiftsansvarig är Familjenämnden i Sjöbo kommun,0416-27 000

 
Klicka på knappen Gör din ansökan för att fortsätta
 

Welcome to apply for children daycare! Press Create application to proceed.


Close Help