Välkommen att ansöka om ny eller annan plats i förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och fritidshem.
 
Här hittar du information om Sjöbo kommuns regler för barnomsorg och fritidshem.
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister på familjeförvaltningen. Uppgifterna behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/fritidshem samt debitering av avgift. Uppgifterna behandlas enligt PUL, personuppgiftslagen och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna efter skriftlig begäran. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till familjeförvaltningen 275 80 Sjöbo.
 
Klicka på knappen Gör din ansökan för att fortsätta
 

Welcome to apply for children daycare! Press Create application to proceed.
Close Help